Енергетика

Моніторинг та диспетчерське керування

автоматизовані системи

Оперативний контроль та аналіз режимів функціонування електричної мережі енергосистеми (енергокомпанії, електростанції, підстанції, підприємства, залізниці) оперативно-диспетчерським персоналом.

  • надання оперативному персоналу інформації про поточні та ретроспективні параметри електричної мережі, стан комутаційного обладнання та неелектричних параметрах (температура, тиск, положення РПН, ПБВ та інше) у зручній для аналізу та роботи формі (мнемосхеми, таблиці, графіки, звіти);
  • аварійна сигналізація та оповіщення про події;
  • реалізація функцій управління комутаційними апаратами та положенням РПН, ПБВ;
  • рішення диспетчерсько-технологічних задач (контроль диспетчерського графіка, контроль втрат та балансів, контроль робочої потужності, контроль перетоків безпечних перетинів, контроль виконання ГАО, СГАО, контроль рівнів фазних токів и напряжений, облік переносних заземлювачів та ін.);

Керування

автоматизовані системи

Автоматизована система керування технологічними процесами підстанції (АСК ТП ПС).

АСК ТП ПС являє інтегровану ієрархічну систему контролю, управління та моніторингу усіх технологічних процесів підстанцій 35–750 кВ. АСК ТП це складова частина автоматизованої системи диспетчерського керування (АСДК) енергопідприємств та забезпечує рішення задач виробничо-технологічного керування передачею, перетворенням, розподілом електроенергії.

Облік енергії

автоматизовані системи

Система комерційного та технічного обліку електроенергії.

Комплекс призначений для визначення кількості та контролю витрат отриманої, виробленої, відпущеної електроенергії, розрахунків за електроенергію з генеруючою, постачальною організацією та з позивачами. Окрім того, комплекс призначений для оперативного контролю генерації, відпуску, енергоспоживання, контролю сальдо-перетоків, балансу в цілому та по елементам мережі, контролю навантаження, контролю параметрів навантаження мережі, контролю режимів, обліку споживання екологічної броні, контроль якості спожитої електроенергії.

Контроль якості

автоматизовані системи

Автоматизована система контролю показників якості електроенергії.

Автоматизована система контролю показників якості електроенергії призначена для безперервного моніторингу показників якості електроенергії та фіксації виходу значень показників якості за допустимі межі. Система забезпечує контроль показників та норм електричної енергії, встановлених ГОСТ 13109–97. Система може бути сконфігурована для контролю показників та норм електричної енергії у відповідності до вимог європейського стандарту EN50160 — по всім контрольованим приєднанням або по частині приєднань.

Впровадження автоматизованої системи контролю показників якості електроенергії дозволяє оперативно та достовірно визначати як факти невідповідності показників якості електроенергії, так і причину (винуватця) погіршення якості електроенергії. Окрім того, система дозволяє встановити кількість отриманої (відпущеної) неякісно енергії для формування претензій до винуватця погіршення якості.